Jacob Jonmyren, professionell styrelseledamot, har utsetts till styrelseordförande i Lars Wingefors AB, största ägaren i Embracer Group AB.

Jacob Jonmyren är VD och styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB, styrelseledamot i Embracer Group AB och styrelseledamot i Forskningsstiftelsen SSE-MBA och RAM Rational Asset Management AB. I Embracer Group AB är Jacob också ordförande ersättningsutskottet och ledamot i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott.

Jacob Jonmyren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat finansiell ekonomi vid University of Wisconsin samt medie- och kommunikationsvetenskap på magisternivå vid Stockholms universitet. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna.

”Jag är väldigt glad att Jacob Jonmyren har tackat ja till rollen som styrelseordförande i Lars Wingefors AB. Jacob har lång och gedigen erfarenhet av finansmarknader och investment management och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med honom”, säger Lars Wingefors, VD och grundare av Lars Wingefors AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, VD och grundare Lars Wingefors AB
Tel: + 46 708 47 19 78
Email: lars.wingefors@embracer.com

Jacob Jonmyren, Styrelseordförande Lars Wingefors AB
Tel: +46 730 60 11 16
Email: Jacob.jonmyren@ram.se

Om Lars Wingefors AB
Lars Wingefors AB (LWAB) är ett privat investmentbolag baserat i Karlstad, Värmland, Sverige, grundat av entreprenören Lars Wingefors. Bolaget är den största aktieägaren i det börsnoterade Embracer Group AB (publ) – det största spel- och underhållningsföretaget i Europa. LWAB:s största dotterbolag är fastighetsutvecklaren Bröderna Wingefors, med en växande portfölj av fastigheter i Västsverige. LWAB har också en portfölj av minoritetsinvesteringar i snabbväxande teknikföretag. Mer information på Wingefors.se.